We read the reports for you

Kilit performans göstergeleri çerçevesi, performans ölçümüne ve iş süreçleri, sonuçları ve risklerinin takibine imkan tanır.

İlgili göstergeler, geriye dönük ve hedef değerlere kıyasla otomatik olarak analiz edilir ve sonuçlar saklanır. Dolayısıyla belli bir zamana ait referans değerler mevcuttur.

KPI'lar şu alanlarda kullanılabilir:

  • Kredi verme işinde hedeflerin takibi
  • Likidite oranları
  • Maliyet gelir oranı
  • Risk varlıkları
  • Dalgalanma ve hastalık oranı

FlexFinance'te önceden tanımlanmış çeşitli KPI'lar mevcuttur. KPI'ların algoritması bankanın gerekliliklerine göre ayarlanabilmekte ve kullanıcı tarafından münferit eşikler tanımlanabilmektedir.

FlexFinance KPI çerçevesi, şirketin kurumsal karnesinin uygulamaya konup takip edilmesi için kullanılabilir.