Contact

EMEA - Europe, Middle East and Africa

FERNBACH Financial Software S.A.

12, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Tel.: +352 40224422
luxembourgfernbach.com

Austria, Central and Eastern Europe

FERNBACH-Software GmbH

Millennium Tower, 24th floor
Handelskai 94-96
1200 Vienna
Austria

Tel.: +43 (0) 1 236131522
austriafernbach.com
 

Germany and Switzerland

Frankfurt 4 Cloud GmbH

An der Welle 4
60322 Frankfurt/Main
Germany


Straßburger Straße 1
06184 Kabelsketal
Germany
Tel.: +49 (0) 69 75937058
germanyfernbach.com